Cjenik - 2020


Cijene su u € 01.05. - 01.06. 01.06. - 01.07.
01.09. - 10.10.
01.07. - 01.09.
4,00 7,00 10,00
3-14 godina
2,00 3,00 4,00
7,00 11,00 15,00
6,00 8,00 12,00
2,00 3,00 4,00
6,00 7,00 11,00
1,50 3,00 4,00
3,00 3,00 3,00, A/C 5,00
3,00 3,00 4,00
1,50 2,00 3,00
3,00 3,00 4,00
-30.06.
0,75
01.09-.
0,75
01.07 - 31.08.
0,75


Boravišna taksa:Nije uključena u cijenu i plaćaju je sve osobe starije od 18 godina po danu:
za mjesece srpanj i kolovoz: 0,75 €
za ostale mjesece: 0,75 €
osobe stare 12 - 18 godina plaćaju 50% boravišne takse
djeca do 12 godina starosti ne plaćaju boravišnu taksu