Cjenik - 2018


Cijene su u € 01.05. - 10.06.
15.09. - 01.10.
10.06. - 01.07.
01.09. - 15.9.
01.07. - 01.09.
3,50 6,00 9,00
3-14 godina
2,00 3,00 4,00
6,00 9,00 14,00
5,00 7,00 11,00
2,00 3,00 4,00
5,00 7,00 10,00
1,50 3,00 4,00
2,20 2,50 3,00, A/C 5,00
2,50 3,00 4,00
1,50 2,00 3,00
2,00 2,50 4,00
-30.06.
0,70
01.09-.
0,70
01.07 - 31.08.
0,70


Boravišna taksa:Nije uključena u cijenu i plaćaju je sve osobe starije od 18 godina po danu:
za mjesece srpanj i kolovoz: 0,70 €
za ostale mjesece: 0,70 €
osobe stare 12 - 18 godina plaćaju 50% boravišne takse
djeca do 12 godina starosti ne plaćaju boravišnu taksu